WSPÓŁPRACA Z INNYMI DOMAMI:

DPS utrzymuje kontakty z domami pomocy społecznej oraz z innymi placówkami społecznymi. Organizowane są wspólne imprezy integracyjne między innymi : majówki, święto pieczonego ziemniaka, powitanie wiosny - topienie Marzanny, bale karnawałowe, Walentynki , spotkania integracyjne. Szczególnie miły i ciepły kontakt Dom utrzymuje z podobnym ośrodkiem dla kobiet w Jezioranach.

zabawa

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM:

Nasz Dom współpracuje ze Szkołami, Domami Kultury, organizacjami społecznymi Gminy Gietrzwałd na terenie której położony jest Dom. Ponadto bierzemy udział w życiu kulturalnym regionu występując w festiwalach teatralnych, wystawiając prace plastyczne wykonane przez naszych mieszkańców.