Grazymy_1          Dom Pomocy Społecznej w Grazymach przeznaczony jest dla 94 niepełnosprawnych intelektualnie dorosłych mężczyzn.
 
Przebywają tu osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym i lekkim na pobyt stały.
 
 
str_wsch
Widok Domu od strony wschodniej.
 
dziedziniec_fotoZachod
Dziedziniec, strona zachodnia
mieszkancy_dziedziniec
Mieszkańcy na dziedzińcu.
 
h1
h2
 
 
Holl Domu