Olsztyn, dnia 8 marca 2017r.

Poz. 1144

 

OBWIESZCZENIE NR 1/2017

STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Z dnia 7 marca 2017r.

W sprawie ustalenia wysokości miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej, prowadzonych przez Powiat Olsztyński w 2017 roku.

 

                Na podstawie art. 60 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r., poz 930 z późn.zm.) – podaję do publicznej wiadomości miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej, prowadzonych przez Powiat Olsztyński w 2017 roku.

1)Dom Pomocy Społecznej w Barczewie -2.955 zł.

2)Dom Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście – 3.471 zł.

3)Dom Pomocy Społecznej w Grazymach – 2.993 zł.

4)Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach – 2.978 zł.

5)Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie – 3.286 zł.

6)Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Olsztynku – 2.850 zł.

Starosta Olsztyński

Małgorzata Chyziak

 Źródło dokumentu: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2017/1144/akt.pdf