Olsztyn, dnia 29 stycznia 2020 r.
Poz. 608

OBWIESZCZENIE NR 1/2020 STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
z dnia 20 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej,
prowadzonych przez Powiat Olsztyński w 2020 rokuNa podstawie art.60 ust.2, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004roku o pomocy społecznej (Dz.U. z2018r., poz.1507 ze. zm.) - podaję do publicznej wiadomości miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej, prowadzonych przez Powiat Olsztyński w 2020 roku:


1)Dom Pomocy Społecznej w Barczewie -3.582zł
2)Dom Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście – 4.253zł
3)Dom Pomocy Społecznej w Grazymach – 4.090zł
4)Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach - 3.632zł
5)Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie - 3.938zł
6)Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Olsztynku -3.451zł.

Starosta Olsztyński
Andrzej Abako

 

 

 

Źródło dokumentu: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2020/608/akt.pdf