Olsztyn, dnia 25 stycznia 2021 r.
Poz. 357

OBWIESZCZENIE NR 1/2021 STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
z dnia 22 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej,
prowadzonych przez Powiat Olsztyński w 2021 rokuNa podstawie art. 60 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocyspołecznej(Dz. U. z 2020 r., poz.1876 ze. zm.) - podajędo publicznejwiadomościmiesięcznykoszt utrzymania mieszkańcaw domach pomocy społecznej, prowadzonych przez PowiatOlsztyński w 2021 roku:
1) Dom PomocySpołecznej w Barczewie - 3.952 zł
2) Dom PomocySpołecznej w DobrymMieście - 4.789 zł
3) Dom PomocySpołecznej w Grazymach - 4.380 zł
4) Dom PomocySpołecznej w Jezioranach - 4.000 zł
5) Dom PomocySpołecznej w Jonkowie - 4.390 zł
6) Dom PomocySpołecznej „Zacisze” w Olsztynku - 3.941 zł

Starosta Olsztyński
Andrzej Abako

 

 

 

Źródło dokumentu: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2021/357/oryginal/akt.pdf