OBWIESZCZENIE NR 3/2022
STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

z dnia 15 marca 2022 r.

Poz. 1239
w sprawie zmiany Obwieszczenia Nr 1/2022 Starosty Olsztyńskiego z dnia 21 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy
społecznej, prowadzonych przez Powiat Olsztyński w 2022 rokuNa podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2268 z późn. zm.) zmienia się Obwieszczenie Nr 1/2022 Starosty Olsztyńskiego z dnia 21 stycznia 2022
roku (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2022 r., poz. 494) w następujący sposób:

1) wskazaną w obwieszczeniu kwotę średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu
Pomocy Społecznej w Barczewie w wysokości 4.528 zastępuje się kwotą 4.554 ;

2) wskazaną w obwieszczeniu kwotę średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu
Pomocy Społecznej w Grazymach w wysokości 4.828 zastępuje się kwotą 4.928 ;

3) wskazaną w obwieszczeniu kwotę średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu
Pomocy Społecznej w Jezioranach w wysokości 4.424 zastępuje się kwotą 4.453 ;

4) wskazaną w obwieszczeniu kwotę średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu
Pomocy Społecznej „Zacisze” w Olsztynku w wysokości 4.221 zastępuje się kwotą 4.251 zł.

Powyższa zmiana została dokonana ze względu na wliczanie do średniego miesięcznego kosztu utrzymania
w w/w domach pomocy społecznej na 2022 r. wydatków pochodzących z dodatkowych środków zewnętrznych
w celu wsparcia domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19.

Starosta Olsztyński
Andrzej Abako

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 16 marca 2022 r.

 

 

Źródło dokumentu: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl