OBWIESZCZENIE NR 1/2023 STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy
społecznej, prowadzonych przez Powiat Olsztyński w 2023 roku

 

 

Źródło dokumentu: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl