OBWIESZCZENIE NR 2/2024 STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
z dnia 22 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy
społecznej, prowadzonych przez Powiat Olsztyński w 2024 roku

 

 

Źródło dokumentu: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl