Olsztyn, dnia 24 stycznia 2022 r.
Poz. 357

OBWIESZCZENIE NR 1/2022 STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
z dnia 21 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej,
prowadzonych przez Powiat Olsztyński w 2022 rokuNa podstawie art. 60 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r.,poz. 2268 ze. zm.) - podaję do publicznej wiadomości miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej, prowadzonych przez Powiat Olsztyński w 2022 roku:
1) Dom Pomocy Społecznej w Barczewie - 4.528

2) Dom Pomocy Społecznej w Grazymach - 4.828

3) Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach - 4.424

4) Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie - 4.668

5) Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Olsztynku - 4.221 zł.

Starosta Olsztyński
Andrzej Abako

 

 

 

Źródło dokumentu: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl