Olsztyn, dnia 28 stycznia 2019 r.
Poz. 640

OBWIESZCZENIE NR 1/2019STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca wdomach pomocy społecznej, prowadzonych przez Powiat Olsztyński w 2019 roku



Na podstawie art.60ust.2, pkt2ustawy z dnia 12marca 2004roku o pomocy społecznej (Dz.U. z2018r., poz.1508zpóźn. zm.) - podaję do publicznej wiadomości miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej, prowadzonych przez Powiat Olsztyński w2019 roku:
1)Dom Pomocy Społecznej w Barczewie -3.299
2)Dom Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście - 3.972
3)Dom Pomocy Społecznej w Grazymach - 3.772
4)Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach - 3.337
5)Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie - 3.660
6)Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Olsztynku -3.177zł.

Starosta Olsztyński
Andrzej Abako