Olsztyn, dnia 25 stycznia 2018 r.
Poz. 480

 

OBWIESZCZENIE NR 1/2018
STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej, prowadzonych przez Powiat Olsztyński w 2018 roku

Na podstawie art. 60 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) - podaję do publicznej wiadomości miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej, prowadzonych przez Powiat Olsztyński w 2018 roku:
1) Dom Pomocy Społecznej w Barczewie - 3.137 zł
2) Dom Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście - 3.725 zł
3) Dom Pomocy Społecznej w Grazymach - 3.460 zł
4) Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach - 3.078 zł
5) Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie - 3.498 zł
6) Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Olsztynku - 3.024 zł.
 
Starosta Olsztyński
Małgorzata Chyziak