Najwcześniejsze informacje dotyczące historii wsi Grazymy , której niemiecka nazwa brzmiała Graznitz, sięgają II połowy XIII wieku . Sto lat później w 1352 r. mistrz krzyżacki Winrich von Kniprode nadał braciom Jakubowi Grasim i Piotrowi Clauken 11 włók ziemi z prawem dziedziczenia zwane dobrami Grasnitz. Ponowne wzmianki pochodzą z XV wieku kiedy to właścicielem Grazym był Hans von Grasnisse , w wyniku koligacji i koneksji rodzinnych i dobra powiększono o majątki : Łęguty, Dragolice, Łopkajny (Lopkajny) i Rapaty. W 1937 roku dobra Grazym liczyły w sumie 31.490 ha , a ostatnim właścicielem była rodzina von Stein-Kamiński. Od 1945 r. w obiekcie mieścił się Dom Dziecka, a od roku 1956 Dom Dla Psychicznie i Nerwowo Chorych, dziś dla niepełnosprawnych intelektualnie.
historyczne1
 Widok Pałacu w Grazymach z początku XX wieku
historyczne_salon
Salon w Pałacu w Grazymach - zdjęcie z początku XX wieku
historyczne_mapa
Stara mapa okolic Grazym z nazwami miejscowości w języku niemieckim