RODZINA:
Dbamy o stałe kontakty naszych mieszkańców z rodzinami. Organizujemy corocznie "Dzień Rodziny" - spotkanie wszystkich Rodzin, Mieszkańców i Pracowników Domu w okresie wiosennym. Staramy się by jak najwięcej naszych podopiecznych wyjeżdżało na święta , wakacje, turnusy rehabilitacyjne i wypoczynek. Pomagamy w wyjazdach i powrotach do naszego Domu.
 

rodz