02-06-2023 * XVII DZIEŃ INTEGRACJI * Organizator:POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, KOŁO W DOBRYM MIEŚCIE