d1W dniu 15.09.2023 mieszkańcy DPS  uczestniczyli w Integracyjnym Spotkaniu Osób Niepełnocprawnych "Święto pieczonego ziemniaka" organizowanym przez Ewangelicki Dom Opieki "BETEZDA" w Ukcie.