d1W ostatnich dniach września 2023 pracownicy oraz mieszkańcy DPS pożegnali Dyrektora Michała Marię Kozłowskiego, który przeszedł na emeryturę. W DPS Grazymy pracował 24 lata. Dziękujemy.